Flash Point Fire Rescue (2de editie)

€ 44,99

Het telefoontje komt binnen... "911, wat is uw noodgeval?" Aan de andere kant van de lijn een paniekerig antwoord van "BRAND!". Even later trek je de beschermende pakken aan die je in leven zullen houden, verzamel je je uitrusting en haast je je naar de plek van een brandend inferno. Het team heeft slechts enkele seconden om de situatie in te schatten en een aanvalsplan op te stellen - dan komen jullie in actie als de getrainde professionals die jullie zijn. Je moet je angsten onder ogen zien, nooit opgeven en vooral samenwerken als een team, want de brand woedt, het gebouw dreigt in te storten en levens zijn in gevaar.

Jullie moeten slagen. Jullie zijn de dappere mannen en vrouwen van de brandweer; mensen rekenen op jullie. Dit is wat jullie elke dag doen.

Flash Point: Fire Rescue is een coöperatief reddingsspel.

Er zijn twee spelvarianten in Flash Point, een basisspel en een expertspel.
In beide varianten proberen de spelers 7 van de 10 slachtoffers te redden uit een woedende gebouwbrand.
Terwijl de spelers de slachtoffers proberen te redden, breidt het vuur zich uit naar andere delen van het gebouw, waardoor structurele schade ontstaat en mogelijk wegen door het gebouw geblokkeerd raken. Elke beurt mag een speler actiepunten uitgeven om te proberen branden te blussen, door het gebouw te bewegen, slachtoffers uit het gebouw te halen of verschillende speciale acties uit te voeren zoals het verplaatsen van hulpvoertuigen. Als er 4 slachtoffers omkomen in de vuurzee of als het gebouw instort door te veel structurele schade, verliezen de spelers. Anders winnen de spelers direct als ze een 7e slachtoffer redden.

 

Speeltijd: 45 min
Aantal spelers: 2 tot 6
Min. Leeftijd: 10
Taal: EN
Uitgever: Indie Boards and Cards